Instalacje elektryczne instalacje systemów alarmowych - instalacje domofonów i videodomofonów - Warszawa tel. 600 302 666

Montaż instalacji
Punkty jednofazowe (230V) z materiałami50,00 PLN/pkt
Montaż osprzętu
Montaż gniazda jednofazowego5,00 PLN
Montaż wyłącznika5,00 PLN
Montaż oprawy oświetleniowej10,00 PLN
Montaż gniazdka trójfazowego10,00 PLN
Rozdzielnie
Montaż skrzynki do dziesięciu bezpieczników100,00 PLN
Montaż skrzynki powyżej dziesięciu bezpieczników150,00 PLN
Montaż tablicy licznikowej100,00 PLN
Awarie, podłączenia
Awaria elektrycznaod 50,00 PLN
Podłączenie kuchni elektrycznej100,00 PLN
Pomiary
Pomiar skuteczności zerowania4,00 PLN
Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego6,00 PLN
Pomiar rezystancji izolacji8,00 PLN
Pomiar rezystancji uziemienia30,00 PLN
Pomiar natężenia oświetlenia10,00 PLN

Inne ceny wyceniane są indywidualnie.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Webreklama